Cần tuyển Đại lý/cộng tác viên

Cần tuyển Đại lý/cộng tác viên bán hàng, KDOL 4.0

  • Có sẵn mẫu bài đăng, hình ảnh sản phẩm
  • Có sẵn hình chụp phản hồi của khách hàng.
  • Có sẵn hàng hóa giao từ nhà sản xuất, không phải đi giao, không phải nhập hàng, tồn kho, khôn phải bỏ vốn.
  • Có sắn lớp đào tạo kinh doanh online hàng ngày
  • Có sẵn nhóm nhà cung cấp sẵn sàng hỗ trợ, đào tạo, giải đáp mọi thắc mắc.
  • Có sẵn lộ trình để làm theo, không cần kinh nghiệm.
  • Có sẵn trên điện thoại, bạn có thể bán hàng bất cứ đâu, bất cứ lúc nào ngay cả khi ăn, ngủ, đi chơi…
Người thật, việc thật.
Thu nhập theo năng lực.
Mình chỉ trao cơ hội việc làm, thu nhập là do bạn. inbox ngay nhé!
Tham khảo thêm tại: Droppii