Phím tắt Window rất hay- Lưu lại khi cần!

bàn phím tắt windows
Ctrl + a – chọn tất cả
Ctrl + b – in đậm
Ctrl + c – sao chép
Ctrl + D – lấp đầy
Ctrl + F – tìm kiếm
Ctrl + g – tìm ví dụ tiếp theo của văn bản
Ctrl + h – thay thế
Ctrl + i – nghiêng
Ctrl + k – chèn một siêu liên kết
Ctrl + n – mở mới workbook
Ctrl + p – in
Ctrl + s – lưu trữ
Ctrl + u – gạch gạch
Ctrl + v – dán
Ctrl + w – gần
Ctrl + x – cắt
Ctrl + y – lặp lại
Ctrl + z – hủy bỏ
F1 – giúp đỡ
F2 – phiên bản
F3 – dán tên
F4 – lặp lại hành động cuối cùng
F5 – truy cập
F6 – ngăn tiếp theo
F7 – kiểm tra đánh vần
F8 – phần mở rộng của chế độ
F9 – recalculate tất cả mọi người
F10 – kích hoạt thanh thực đơn
F11 – đồ thị mới
Ctrl + +:-chèn vào thời điểm hiện tại
Ctrl + +;-chèn ngày hiện tại
Ctrl + “- sao chép giá trị phần tử ở trên
Ctrl + ‘- sao chép công thức từ phần tử ở trên
Ca – điều chỉnh bản dịch cho các chức năng bổ sung trong thực đơn excel
Ca + F2 – chỉnh sửa bình luận
Ca + F3 – dán chức năng vào công thức
Ca + F4 – tìm kiếm tiếp theo
Ca + F5 – tìm
Ca + F6 – bảng điều khiển trước đây
Ca + F8 – thêm vào lựa chọn
Ca + F9 – tính bảng làm việc hoạt động
Ca + F10 – trưng bày thực đơn popup
Ca + F11 – bảng tính mới
Ctrl + F3 – đặt tên
Ctrl + F4 – gần
Ctrl + F5 – kích thước của cửa sổ phục hồi
Ctrl + F6 – cửa sổ workbook tiếp theo
Ca + Ctrl + F6 – cửa sổ workbook trước đây
Ctrl + F7 – di chuyển cửa sổ
Ctrl + F8 – thay đổi kích cỡ cửa sổ
Ctrl + F9 – giảm thiểu các workbook
Ctrl + F10 – tối đa hoặc phục hồi cửa sổ
Ctrl + F11 – inset 4.0 tờ macro
Ctrl + F1 – tập tin mở
Alt + F1 – chèn đồ thị
Alt + F4 – đầu ra
Alt + F11 – biên tập viên cơ bản visual
Ctrl + Shift + F3 – tạo tên sử dụng tên của hàng và nhãn cột
Ctrl + Shift + F6 – cửa sổ trước
Ctrl + Shift + F12 – in
Alt + ca + F1 – bảng tính mới
Ctrl + ‘. Chuyển đổi giá trị / Hiển thị của công thức
Ctrl + Shift + a – chèn tên trong công thức
Mũi Tên Alt + down – danh sách xem tự động
Ctrl + Shift + ~ – định dạng chung.
💝✍️✍️
Phím tắt Window rất hay- Lưu lại khi cần! Những Phím tắt thông dụng trên bàn phím sẽ giúp bạn làm việc nhanh và hiệu quả hơn

Phím tắt Window – Lưu lại khi cần!